(EN)NIGHTSCAPE


Daily situations and routines are the starting point for Pieter Geenen’s work. His temperate video and sound essays subtly draw our attention to the phenomena by which we seldom stand still, the ones that go by unnoticed or that even might have become invisible in the hypermediatized world we live in.

Geenen’s series of sound creations ‘nightscape’ - the title is an allusion to the (fashionable) term ‘soundscapes’ - is a manipulated rendition of the field recordings he made in nightly landscapes. The artist rigorously selected the specific place and time to make his recordings beforehand, keeping in mind the sonar qualities. Once edited and manipulated, the sounds almost seem to directly reproduce the sonority of a ‘public’ atmosphere at night time.

Usually a ‘nightscape’ is exposed and listened to in a rather big, totally darkened room where the visitor/listener is free to walk around in. This artificial night makes the visitor rely only on his hearing, thus obliging him to focus on the sound. With ‘nightscape’, Geenen tries to render the ‘inaudible’ audible and make the ‘invisible’ visible again. After all, sonority, which in its ‘normal’ context would pass us by, which would seem all too ordinary or familiar, or would even be called ‘silence’, can be perceived (again). The sounds can furthermore be read while they stand on their own. Abstracted from their source, the sounds lack any connotation. ‘nightscape’ is a collection of monochrome sound sculptures too, filled with rich details, a series of ‘compositions’ true to the spirit of American minimalism.


Ive Stevenheydens


_


(NL)NIGHTSCAPE


Het werk van Pieter Geenen vertrekt vanuit dagelijkse situaties en taferelen. Op een subtiele manier vragen zijn sobere video- en geluidsessays aandacht voor fenomenen waar we zelden nog bij stilstaan, die in onze overgemediatiseerde maatschappij nog nauwelijks opvallen of - sterker - onzichtbaar werden.

Geenens reeks geluidswerken ‘nightscape’ - een titel die knipoogt naar de (modieuze) term ‘soundscape’ - zijn bewerkte veldopnames van nachtelijke landschappen. Vooraf selecteert de kunstenaar nauwkeurig de plek plus het tijdstip van opname - de sonore kwaliteiten afwegend. Eens gemonteerd en bewerkt, lijken ze op een haast directe manier de sonoriteit weer te geven van ‘een’ publieke sfeer tijdens de nacht.

Een ‘nightscape’ wordt normaliter geëxposeerd/beluisterd in een relatief grote, compleet verduisterde ruimte waarin de toeschouwer/luisteraar vrij kan rondlopen. Die artificiële nachtelijke situatie laat de bezoeker terugvallen op enkel zijn gehoor; verplicht hem/ haar te focussen op het geluid. Met zijn ‘nightscapes’ tracht Geenen het ‘onhoorbare’ hoorbaar te maken en het ‘onzichtbare’ weer zichtbaar. Immers: de sonoriteit die ons in een ‘normale’ context zou ontgaan, ons familiair tot banaal lijkt of - sterker - wat we ‘stilte’ zouden noemen, wordt in dit werk (weer) leesbaar. Daarnaast kunnen de geluiden louter als op zichzelf staand gelezen worden. Geabstraheerd van hun geluidsbron ontberen ze elke connotatie. ‘nightscape’ is dus ook een verzameling van monochrome geluidssculpturen vol rijke details, een serie van ‘composities’ in de geest van het Amerikaanse minimalisme.


Ive Stevenheydens